• Rene Heupink
  • Willem Lievenstroo
  • Joop Pisa
  • Linda ten Dam
  • Edwin Posma
  • Angelique Frederiks
  • Jolanda van der Horst
  • Eric Bras
Klantenservice Bel 055 542 75 45

Veiligheid en opleidingen

VeBIT

VeBIT veiligheidskeuring
voor Mobiel Intern Transport materieel

Waarom een VeBIT-keurmerk?
Arbeidsmiddelen vaker keuren op veiligheid: die eis stelt de Arbo-wet sinds 5 december 1998. Het gaat hierbij om machines en werktuigen die door personeel worden gebruikt. De nieuwe Europese regeling verplicht ondernemers arbeidsmiddelen die door gebruik onveilig kunnen worden, minimaal eens per jaar te laten keuren. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het VeBIT-keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is.

Hoe is de keuring opgezet?

VeBIT staat voor Verenigde Bedrijven Intern Transport, de branche-organisatie die het initiatief heeft genomen om te komen tot een kwaliteitszorgsysteem voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen. (merk-onafhankelijk) Met zo'n zorgsysteem is het dus mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mob iele, interne transportmiddelen. Het zorgsysteem schrijft de inhoud van de keuring voor en stelt eisen aan zowel het keurings-bedrijf als haar keurmeester.

Kwaliteitswaarborg

De waarde van een kwaliteitszorgsysteem hangt nauw samen met de wijze waarop onafhankelijke derden toezicht houden op het functioneren ervan. VeBIT heeft daarom gekozen voor samenwerking met Aboma Keboma, een keuringsinstantie met ruime ervaring op het gebied van het certificeren van materieel en systemen voor kwaliteitszorg (zoals ISO9000). Daarnaast dienen keurmeesters een opleiding te volgen bij ROVC Technische Opleidingen, waar ze ook hun keurmeestersdiploma krijgen.

Een objectieve veiligheidskeuring

De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Overigens dient elk kwaliteitszorgsysteem een verklaring te bevatten van de directie van het bedrijf dat de keuring uitvoert, waarin staat dat de keurmeesters volledig onafhankelijk zijn in hun oordeel. Een objectieve veiligheidskeuring is daarmee gegarandeerd.

Kwaliteitscontrole op het keurmerk

Een keuringssysteem is pas compleet als er periodiek onafhankelijke contoles plaatsvinden. Daarom voeren specialisten van Aboma Keboma (in opdracht van VeBIT) jaarlijks door middel van steekproeven een aantal herkeuringen uit. Dit gebeurt binnen 14 dagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Keurende bedrijven zijn daarnaast verplicht ieder jaar een herhalingsaudit door Aboma Keboma te laten uitvoeren. En voor de keurmeesters geldt een bijscholingsplicht.

Onderhoud en keuring in één keer

De VeBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:
- Het transportmiddel staat niet langer stil dan strikt noodzakelijk.
- Keuren in combinatie met onderhoud is goedkoper dan apart keuren..

Even geduld...

{{var product.name}} Is aan uw winkelwagen toegevoegd